De compacte stad en groene ruimte zijn beiden instrumenten voor een duurzame stad. Maar het zijn ook beleidsterreinen die in elkaar grijpen en tegenstrijdige effecten hebben. Dit blijkt uit onderzoek van planologen van de Universiteit van Amsterdam. Met behulp van satellietbeelden en remote-sensing technologie leggen ze een afname van de openbare groene ruimte in Amsterdam bloot.

De beleidsterreinen rond stadsontwikkeling en groene ruimte werden tot op heden nog afzonderlijk van elkaar beoordeeld. Hierdoor bleven de onbedoeld negatieve effecten die deze terreinen op elkaar kunnen hebben onzichtbaar. Met de inzet van satellietbeelden en remote-sensing technologie, laten planoloog Mendel Giezen en zijn team zien hoe de ontwikkeling van een compacte stad tot een afname en versnippering van de openbare groene ruimte heeft geleid. Zij bieden hiermee een waardevol instrument om effecten van verschillende beleidsterreinen met elkaar in verband te brengen.

Groene ruimtes en compacte steden staan ​​centraal in de ontwikkeling van duurzame steden. Groene ruimtes bieden essentiële ecosystemen voor het aanpassen aan milieuproblemen die worden veroorzaakt door verstedelijking en klimaatverandering. De compacte stad kenmerkt zich door een efficiënt gebruik van ruimte, land, infrastructuur, banen en diensten.

Met behulp van remote-sensing technologie heeft het onderzoeksteam satellietbeelden uit 2003 en 2016 geanalyseerd om veranderingen in het netto landgebruik in de stedelijke kern van Amsterdam bloot te leggen. Het team keek specifiek naar de effecten van het verdichtingsbeleid van Amsterdam enerzijds en het beschermen van de stedelijke groene ruimte anderzijds.

De resultaten laten een afname van de openbare groene ruimte zien en een toename van de bebouwde omgeving. Bovendien onthullen de satellietbeelden een sterke versnippering van de groene ruimte in steeds kleinere delen. Deze resultaten illustreren dat het Amsterdamse beleid voor stedelijke groene ruimte tekort schiet om de negatieve effecten van stedelijke verdichting op te vangen. Het streven naar een duurzame stad, wordt zo lastiger te realiseren.

Met het onderzoek leveren Giezen en team een waardevol instrument om de onbedoeld negatieve gevolgen van in elkaar grijpende beleidsterreinen zichtbaar te maken. Dit kan een impuls geven voor een gecoördineerde beleidsverandering waarmee steden daadwerkelijk groene ruimtes kunnen gebruiken om zich aan te passen aan de klimaatverandering, de luchtkwaliteit te verbeteren, en bij te dragen aan de leefbaarheid.

Bron tekst en afbeelding: UVA/ Internationale wetenschappelijke tijdschrift voor Geo-informatie

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap