Unsplash

Verstedelijking geeft een sterke afname van de biodiversiteit, wat leidt tot verschillende verstoringen in de balans en relatie tussen mensen en wilde dieren. Een recente studie van Christine Johnson et al uit Californië, laat zien dat dit heeft geleid tot de verspreiding van zoönotische virussen van dieren naar mensen, zoals COVID-19. De studie werd 8 april gepubliceerd in het laatste nummer van Proceedings of the Royal Society B (PNAS).

Er is steeds meer contact tussen mensen en dieren in het wild, aldus de wetenschappers in PNAS. Voor een studie keken Amerikaanse en Australische onderzoekers naar alle ziekteverwekkers die mensen en dieren in de loop van de tijd delen. Ze merkten op dat er gedurende honderden jaren circa 142 virussen werden gedeeld tussen dieren en mensen. Deze virussen werden in verband gebracht met mensen en verschillende diersoorten die op de lijst staan voor uitsterven.

De onderzoekers zagen dat verschillende virussen worden gedeeld tussen mensen en huisdieren zoals schapen, kippen, varkens, geiten, honden en vogels. Het aantal door mensen en huisdieren gedeelde virussen was acht keer hoger dan die tussen mensen en wilde dieren. “Uitbuiting van dieren in het wild door jagen en handel bevordert nauw contact tussen dieren in het wild en mensen, en de bevindingen leveren verder bewijs dat uitbuiting, de kansen op interacties tussen mens en dier hebben vergroot en de overdracht van ziekten tussen dier en mens hebben vergemakkelijkt. COVID-19 zal dus niet de laatste zijn.

Voor het onderzoek hebben de wetenschappers een grote dataset samengesteld van de 142 bekende virussen die worden overgedragen van dieren op mensen en de soorten die hierbij betrokken zijn als potentiële gastheren. Ze gebruikten de Rode Lijst van bedreigde soorten, opgesteld door de internationale unie voor het behoud van de natuur (IUCN), en onderzochten patronen in de overvloed van die soorten, uitstervingsrisico’s en onderliggende oorzaken voor achteruitgang van soorten. De onderzoekers ontdekten dat de top 10 van zoogdieren met het hoogste aantal virussen dat met mensen werd gedeeld, acht gedomesticeerde soorten omvatte: varkens, runderen, paarden, schapen, honden, geiten, katten en kamelen. Wilde dieren zoals vleermuizen zijn verantwoordelijk voor verschillende zoönotische (vanuit dierlijke oorsprong) virale infecties bij mensen, zoals SARS, Marburg en Ebola, en dus zeer waarschijnlijk ook voor SARS-CoV-2.

Het onderzoek in PNAS toont aan dat de bedreigde en bedreigde populaties van wilde dieren zijn afgenomen. Dit is grotendeels te wijten aan het verlies van natuurgebieden, jacht, stroperij en handel in delen van wilde dieren. Deze achteruitgang en contact met mensen hebben ook geleid tot de verspreiding van zoönotische infecties, die eerder beperkt waren tot wilde leefgebieden.

De auteurs van het onderzoek: “Het binnendringen van mensen in biodiverse gebieden verhoogt het risico op overloop van nieuwe infectieziekten door nieuwe contacten tussen mensen en dieren in het wild mogelijk te maken. We ontdekten dat vooral primaten- en vleermuizen significant vaker virussen bevatten.”

Bron: PNAS  https://doi.org/10.1098/rspb.2019.2736

Doneer
Als je dit artikel waardeert en dat wilt laten blijken met een kleine bijdrage, doneer dan via onderstaande Paypal-button:

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap