Mannen vormen een groter risico voor andere weggebruikers dan vrouwen en rijden vaker met gevaarlijkere grote en snelle voertuigen. Deze verdeling kan wetenschappelijk gezien veel beter, zo blijkt uit het eerste onderzoek in zijn soort dat vandaag online werd gepubliceerd in het tijdschrift Injury Prevention.

De bevindingen zijn aanleiding om te suggereren dat een grotere gelijkheid tussen mannen en vrouwen in banen in het wegvervoer deze risico’s in het algemeen zou kunnen helpen verminderen en uiteindelijk in minder verkeersdoden resulteert.

De onderzoekers hebben voor de periode 2005-2015 vier reeksen officiële gegevens voor Engeland opgesteld: statistieken van politieverwondingen (Stats19); Wegverkeersstatistieken; National Travel Survey-gegevens; en Office for National Statistics. Ze gebruikten de gegevens om de risico’s voor andere weggebruikers te analyseren van fietsen, auto’s en taxi’s, bestelwagens, bussen, vrachtwagens en motorfietsen per miljard afgelegde kilometers.

In absolute aantallen waren auto’s en taxi’s geassocieerd met de meeste (tweederde) dodelijke slachtoffers bij andere weggebruikers. Maar een vergelijking van dodelijke slachtoffers per afgelegde afstand toont aan dat andere voertuigen mogelijk nog gevaarlijker zijn. Vrachtwagens waren geassocieerd met één op de zes doden onder andere weggebruikers: elke gereden km was geassocieerd met meer dan vijf keer het aantal van dergelijke doden dan elke gereden km met een auto. Er was een vergelijkbaar hoog dodental voor bussen per gereden km.

Ondanks hun kleine formaat brengen motorfietsen ook andere weggebruikers in gevaar. Elke gereden km ging gepaard met ongeveer 2,5 keer meer doden voor andere partijen dan elke gereden km in een auto.

In stedelijke gebieden waren de meeste van die sterfgevallen kwetsbare voetgangers (173 over de hele onderzoeksperiode). Beleidsmakers moeten ervoor zorgen dat maatregelen om het autogebruik te ontmoedigen, niet onbedoeld een verschuiving naar motorvervoer stimuleren, stellen de onderzoekers. Aan de andere kant van de schaal lijkt fietsen relatief veilig voor anderen: het ging gepaard met minder doden door andere partijen per gereden km dan alle andere vormen van vervoer, met slechts één andere dood per gefietste miljard km.

Uit analyse van de gegevens per geslacht bleek dat mannen voor vijf van de zes onderzochte voertuigtypen een significant hoger risico voor andere weggebruikers vormden. Voor auto’s en bestelwagens was het risico voor mannelijke bestuurders het dubbele van dat voor vrouwen per gereden km, tot vier keer hoger voor vrachtwagenchauffeurs en meer dan tien keer hoger voor motorrijders. Hoewel vrachtwagens over het algemeen gevaarlijke voertuigen zijn, vormen mannelijke vrachtwagenchauffeurs een bijzonder hoog risico in vergelijking met vrouwelijke vrachtwagenchauffeurs, voegt ze eraan toe.

“Een grotere gelijkheid tussen mannen en vrouwen zou een positieve invloed hebben op deze verwondingen”, stelt ze en voegt eraan toe: “Beleidsmakers zouden moeten proberen het risico voor anderen te meten en te verminderen.”

De onderzoekers concluderen: “We stellen voor dat beleidsmakers beleidsmaatregelen overwegen om het evenwicht tussen mannen en vrouwen te vergroten in beroepen waarbij autorijden substantieel is, gezien de grotere kans dat andere weggebruikers worden gedood als mannen in plaats van vrouwen rijden of rijden.”

Bron: Injury Prevention

Foto: Fabian Albert on Unsplash

Doneer
Als je dit artikel waardeert en dat wilt laten blijken met een kleine bijdrage, doneer dan via onderstaande Paypal-button:

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap