Photo by megan lynette

Hypertensieve zwangerschapsstoornissen, vooral pre-eclampsie, een vorm van hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap, kunnen leiden tot nadelige psychische aandoeningen bij kinderen, blijkt uit nieuw onderzoek dat vandaag is gepubliceerd in het Amerikaanse vakblad Hypertension.

Een Finse studie van 4.743 moeder-kindparen vond associaties tussen ‘hypertensieve zwangerschapsstoornissen’ – waaronder chronische hypertensie (hoge bloeddruk), zwangerschapshypertensie, pre-eclampsie en eclampsie – en psychische stoornissen bij kinderen. Pre-eclampsie is een veel voorkomende zwangerschapscomplicatie die vaak wordt gekenmerkt door hoge bloeddruk en eiwitten in de urine, wat wijst op schade aan andere organen, waaronder de lever en de nieren. Eclampsie is een ernstige complicatie van pre-eclampsie waarbij hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap tot epileptische aanvallen leidt.

Maternale pre-eclampsie en de ernst ervan waren geassocieerd met een toename van het risico op psychische stoornissen bij kinderen en psychologische ontwikkeling en gedrags- en emotionele stoornissen bij de nakomelingen.

De wetenschappers zageneen 66% hoger risico op psychische stoornissen bij kinderen van wie de moeder pre-eclampsie had; en een tweemaal hoger risico op mentale problemen bij kinderen bij moeders met ernstige pre-eclampsie.

“Terwijl eerdere studies significante effecten van pre-eclampsie op ADHD, autismespectrumstoornis en schizofrenie bij de nakomelingen hebben aangetoond, was een nieuw aspect van de resultaten dat de effecten van pre-eclampsie van de moeder zich uitbreidden tot elke psychische stoornis bij kinderen,” zei Marius Lahti -Pulkkinen, een van de onderzoekers, Ph.D. docent aan de Universiteit van Helsinki in Helsinki, Finland.

Marius merkte ook op dat de combinatie van hypertensieve stoornissen, overgewicht / obesitas en diabetesstoornissen tijdens de zwangerschap de toenemende incidentie van psychische stoornissen bij kinderen verhoogt van 6,6% bij nakomelingen van moeders met geen van deze aandoeningen tot 22,2% bij nakomelingen die aan alle drie de factoren worden blootgesteld.

Het verband tussen maternale pre-eclampsie en psychische stoornissen bij kinderen wordt niet verklaard door psychische stoornissen bij de moeder, leeftijd, middelengebruik, aantal eerdere zwangerschappen, opleiding, overgewicht / obesitas of diabetesstoornissen of vaderlijke mentale of hypertensieve stoornissen.

“De bevindingen benadrukken de noodzaak van preventieve interventies en behandelingen voor maternale hypertensieve stoornissen, aangezien dergelijke interventies zowel het welzijn van de aanstaande moeder als haar nakomelingen ten goede kunnen komen,” zei hij. “De bevindingen werpen ook een belangrijk nieuw licht op de etiologie van psychische stoornissen bij kinderen. Deze informatie kan helpen bij het richten van preventieve interventies en ondersteuning voor risicofamilies, en kan clinici helpen bij het begrijpen van problemen en de onderliggende oorzaken van psychische stoornissen bij kinderen.”

Hypertensieve zwangerschapsstoornissen zijn belangrijke risicofactoren voor moedersterfte, doodgeboorte, vroeggeboorte en intra-uteriene groeirestrictie en ze voorspellen cardiovasculaire morbiditeit bij de moeder en haar nakomelingen.

Doneer
Ondersteun vrije journalistiek. Als je dit artikel waardeert en dat wilt laten blijken met een kleine bijdrage, doneer dan via onderstaande Paypal-button:

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap