Kelly Sikkema - Unsplash

Het aantal kinderen dat besmet is met het coronavirus is veel groter dan wat er momenteel wordt gemeld – een verborgen detail dat de vraag naar gezondheidszorgsystemen en pediatrische intensive care-units voor COVID-19 enorm zou kunnen onderschatten, aldus gegevens uit een nieuwe studie gepubliceerd in het Journal of Public Health Management and Practice.

De auteurs schatten dat voor elk kind dat intensieve zorg nodig heeft voor COVID-19, er 2.381 kinderen besmet zijn met het coronavirus. Deze berekening volgt op een rapport van het Chinese Centrum voor ziektebestrijding en -preventie. Het ging om een klinische studie van meer dan 2.100 kinderen in China met COVID-19.

Register

Volgens het Noord-Amerikaanse register, werden tussen 18 maart en 6 april 74 kinderen in de Verenigde Staten toegelaten tot het register. Dit geeft aan dat nog eens 176.190 kinderen waarschijnlijk tijdens deze periode besmet waren. Kinderen jonger dan 2 waren goed voor 30 procent van de gevallen, 24 procent was in de leeftijd van 2 tot 11 jaar en 46 procent van de gevallen waren kinderen tussen de 12 en 17 jaar.

Coronavirus

Onderzoekers zeggen dat als 25 procent van de Amerikaanse bevolking besmet raakt met het coronavirus voor eind 2020, er ongeveer 50.000 kinderen met ernstige ziekte in het ziekenhuis moeten worden opgenomen. Hiervan hebben 5.400 kinderen mechanische beademing nodig. Klinische rapporten geven aan dat de gemiddelde verblijfsduur voor pediatrische COVID-19 circa 14 dagen is. Volgens een nationaal onderzoek ter evaluatie van de capaciteit van de VS voor pediatrische intensive care units (PICU) en gepubliceerd in Critical Care Medicine, zijn er in de Verenigde Staten ongeveer 5.100 kinder-IC-bedden.

mvps.org: Toename COVID-19 in Amerika bij kinderen

“Hoewel het risico op ernstige ziekten als gevolg van COVID-19 in pediatrische gevallen lager is dan bij volwassenen, moeten ziekenhuizen voorbereid zijn en over de juiste apparatuur en personeelsbezetting beschikken om met de potentiële toestroom van jongere patiënten om te gaan”, aldus auteur Jason Salemi, universitair hoofddocent epidemiologie in het USF College of Public Health. “Overheidsfunctionarissen en beleidsmakers moeten de waarschijnlijkheid van capaciteitsproblemen begrijpen. Het onderstreept het belang van effectieve strategieën zoals frequent en grondig wassen van de handen en aanhoudende sociale afstandsmaatregelen.”

Complex

Coronavirusinfectie op de kinderleeftijd is zeer complex. Vooral omdat veel ziekenhuizen bezoekers verbieden om protocollen voor sociale afstand en quarantaine te implementeren. Een verzorger kan ook besmet zijn, waarvoor logistieke en bestrijdingsvoorzieningen nodig zijn, wat een extra belasting vormt voor het ziekenhuis. Bij te vroeg ontslag uit het ziekenhuis zijn jonge kinderen mogelijk niet in staat zelfstandig te voldoen aan de aanbevelingen voor zelfisolatie.

Lage inkomens

Onderzoekers wijzen er tot slot nog op dat het besmettingspercentage veel hoger zal zijn voor kinderen in gezinnen met lage inkomens met ouders in arbeiders- en servicebanen, wat de mogelijkheid om thuis te werken uitsluit. Er is ook een verhoogd risico voor kinderen die in stedelijke volkshuisvestingsprojecten wonen vanwege de nabijheid van wooneenheden en kleine gemeenschappelijke recreatie- en gemeentelijke gebieden.

Bron: Eurekalert/ Journal of Public Health Management and Practice

Afbeelding Kelly Sikkema Unsplash/ Eurekalert

Doneer
Ondersteun vrije journalistiek. Als je dit artikel waardeert en dat wilt laten blijken met een kleine bijdrage, doneer dan via onderstaande Paypal-button:

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap