Photo by Alex Kotliarskyi on Unsplash

Brancheorganisaties, opleiders, vakbonden en specialisten hebben de handen ineengeslagen om een gezamenlijk, branchebreed corona-protocol op te stellen, dat veilig en hygiënisch werken in de aangesloten sectoren moet garanderen in de diverse sectoren in de mobiliteitsbranche.

De voorschriften van het RIVM hebben daarbij vanzelfsprekend gediend als uitgangspunt, maar zijn waar nodig branche-specifiek gemaakt. Daarmee is het voor klanten en leveranciers veilig en vertrouwd om naar de bedrijven te komen. En voor werknemers om er veilig te kunnen werken. Het brancheprotocol is vandaag gestuurd aan de ministeries van Economische Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Infrastructuur en Waterstaat. Het kwam tot stand in nauwe samenwerking tussen Arbode, ARN, BOVAG, CNV Vakmensen, De Unie, FCBBB, FNV Metaal, FOCWA, Innovam, OOC, OOMT, OSVN, RAI Vereniging, Salentijn Consult, Stiba, SVOB, VACO, VIV en VOC.

Handleiding

Het protocol bevat een handleiding voor ondernemers, voor medewerkers, voor klanten en bezoekers en voor leveranciers. Uitgangspunt bij het formuleren van de maatregelen en adviezen zijn de voorschriften van het RIVM en de dagelijkse praktijk bij de aangesloten ondernemingen en organisaties. Naast evidente regels zoals het houden van anderhalve meter afstand, bevat het protocol ook adviezen en voorschriften over bijvoorbeeld werken en leveren op afspraak en doseren van klanten, het gebruik en reinigen van eigen gereedschap en het inrichten van ruimtes conform de anderhalve meter-richtlijn. Daarbij wordt ingezoomd op plekken als werkplaats, showroom, receptie, kantoor en magazijn. Ook staan er richtlijnen in voor situaties waarbij de anderhalve meter niet per definitie gewaarborgd kan worden. Voorts zijn er de nodige deelbranche- of zelfs activiteit-specifieke adviezen.

Gerichte voorlichting

De betrokken partijen vertalen het branchebrede protocol naar specifieke communicatiemiddelen voor hun eigen achterban. Zo kunnen de betrokken ondernemers op de meest gerichte en effectieve manier voorgelicht worden. Maar wel steeds gebaseerd op dezelfde richtlijnen uit het branchebrede protocol en van de overheid.

Bronnen: Arbode, ARN, BOVAG, CNV Vakmensen, De Unie, FCBBB, FNV Metaal, FOCWA, Innovam, OOC, OOMT, OSVN, RAI Vereniging, Salentijn Consult, Stiba, SVOB, VACO, VIV en VOC

Afbeelding:  Alex Kotliarskyi / Unsplash

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap