Photo by Avel Chuklanov on Unsplash

Onderzoek van SOS Kinderdorpen wijst uit dat een groot deel van zowel kinderen als ouders in Nederland zich zorgen maakt over de effecten van de coronacrisis op ontwikkelingslanden. Maar liefst 63% van de ouders met kinderen van 6 t/m 15 jaar en 42% van de kinderen tussen 6 en 15 jaar oud geeft aan dat ze zich een beetje tot heel erg zorgen maken.

De kinderontwikkelingsorganisatie die met haar familiegerichte aanpak zich inzet voor kinderen zonder ouders of veilig thuis onderzocht ook hoe bereidwillig kinderen en ouders zijn om hulp te bieden aan kinderen in ontwikkelingslanden. Daaruit blijkt dat 47% van de Nederlandse kinderen van 6 t/m 15 jaar kinderen ontwikkelingslanden wel willen helpen versus 32% van de ouders met thuiswonende kinderen van 6 t/m 15 jaar.

SOS Kinderdorpen initieerde dit onderzoek om inzicht te krijgen in de manier waarop kinderen en ouders omgaan met de effecten van de coronacrisis. SOS Kinderdorpen directeur Arian Buurman; “De effecten van de coronacrisis hebben een grote impact op ons allemaal. We wilden door dit onderzoek onder andere inzicht krijgen in de verschillen die er mogelijk zouden bestaan tussen kinderen en ouders als het gaat om de manier waarop ze naar ontwikkelingslanden kijken. Is dat iets wat hen bezighoudt en waar ze zich zorgen over maken? En is er bereidwilligheid om steun te geven, nu het thuis ook alle hens aan dek is”.

Zorgen om ontwikkelingslanden

Het onderzoek toont verder aan dat de helft van de Nederlandse ouders van mening is dat mensen in arme landen (zoals Afrika) hulp nodig hebben van mensen in rijkere landen (zoals Nederland) om zo goed mogelijk met de gevolgen de coronacrisis om te gaan. Verder blijkt dat ruim de helft van de Nederlandse gezinnen (ouders en kinderen), gelooft dat de effecten van de coronacrisis voor kinderen in ontwikkelingslanden erger zullen zijn dan voor kinderen in Nederland.

In reactie hierop zegt Arian Buurman; Wij maken ons ernstig zorgen over de impact van het virus in ontwikkelingslanden. In een welvarend land als Nederland kunnen we de gevolgen al nauwelijks aan, laat staan in ontwikkelingslanden met een slechte gezondheidszorg, zwakke economie en gebrek aan sociale vangnetten. De mix van diepe armoede en het dodelijke virus gaat hier heel veel levens kosten. Families kunnen zich niet beschermen tegen corona. Als grootouders, ouders en of verzorgers overlijden, staan straks nog meer kinderen er alleen voor. Vanuit bestaande SOS faciliteiten wereldwijd zetten onze lokale collega’s daarom vol in op verdere verspreiding van het virus door: voorlichting over preventieve maatregelen, distributie van hygiënekits en het verspreiden van voedselpakketten.”

Dit is een origineel bericht van SOS Kinderdorpen

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap