Zweven op nanoschaal

‘Met nano-engineering willen we de kloof tussen nano wetenschap en concrete nanomechanische toepassingen overbruggen’, aldus prof.dr. Peter Steeneken, hoofd van de Dynamics of Micro and Nanosystems groep van de TU Delft. In zijn intreerede ‘Dynamica in de nanomechanica’ op vrijdag 7 december staat ‘beweging’ centraal. Zoals de beweging van microscopische zwevende en roterende motortjes en schakelaars, aangedreven door elektrostatische krachten, die onlangs in Delft zijn gemaakt. ‘Ik wil dit soort robotjes nog veel kleiner, sneller en nauwkeuriger gaan maken.’ De rede is terug te zienvia Collegerama.

Een nieuw tijdperk voor de zoektocht naar donkere materie

Al sinds de jaren ’70 zijn wetenschappers bewijs aan het verzamelen voor de aanwezigheid in het heelal van donkere materie: een mysterieuze substantie die zich manifesteert door haar gravitationele aantrekking. Ondanks een uitgebreide inspanning is echter nog geen enkele van de deeltjes die zijn voorgesteld om donkere materie te verklaren ook echt ontdekt.

Neanderthalers gebruikten hun handen zoals kledingmakers en schilders

Ondanks hun reputatie waren sommige Neanderthalers al in staat om hun handen te gebruiken als kledingmakers en niet zoals bouwvakkers, wat eerder werd gedacht. Dut blijkt uit nieuw onderzoek gepubliceerd in Science Advances.

Bijna 500 explosies gevonden in kernen sterrenstelsels

Een team van astronomen heeft nu ontdekt dat na een aanpassing van het waarschuwingssysteem, Gaia honderden opmerkelijke transients in de kernen van sterrenstelsels kan detecteren. ‘Ze vonden ongeveer 480 transients over een periode van ongeveer een jaar. Hun nieuwe methode wordt zo snel mogelijk in het systeem toegepast, zodat astronomen de aard van deze verschijnselen kunnen bepalen’, aldus SRON in een persbericht.

KNAW kiest voor Kofi Makinwa

Prof. dr. Kofi Makinwa, hoogleraar Elektronische Instrumentatie en voorzitter van de afdeling Micro-elektronica van de faculteit EWI, is geselecteerd als nieuw lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Leden van de KNAW, vooraanstaande wetenschappers uit alle disciplines, worden gekozen op basis van hun wetenschappelijke prestaties. De nieuwe leden van de academie worden in september geïnstalleerd.

Delftse onderzoekers rekken grenzen van de lichtmicroscopie op

Het onderzoeksveld van de lichtmicroscopie heeft zich de afgelopen jaren snel ontwikkeld. Door de uitvinding van een techniek genaamd superresolutie-fluorescentiemicroscopie kunnen sinds kort zelfs de kleinere onderdelen van een levende cel in beeld worden gebracht. Met een slimme aanpassing aan de superresolutie-techniek hebben onderzoekers van de TU Delft de grenzen van wat mogelijk is nu nog verder opgerekt. Waar eerder objecten van maximaal 10 tot 20 nanometer in beeld konden worden gebracht, maakt hun methode het mogelijk om scherp stellen op structuren van maar liefst 3 nanometer. De bevindingen van de onderzoekers zijn gepubliceerd in het tijdschrift Nature Methods.

Bacteriën als levende fabriekjes voor de productie van antibiotica

Antibiotica doden bacteriën per definitie. Toch is het wetenschappers van de TU Delft nu gelukt om bacteriën zo aan te passen dat ze veelbelovende hoeveelheden van een eenvoudig carbapenem-antibioticum produceren. Carbapenems werken tegen eengroot aantal bacteriën, en worden meestal pas ingezet wanneer andere antibiotica geen effect hebben. Op dit moment worden ze uitsluitend op synthetische wijze geproduceerd, maar dat is duur en slecht voor het milieu. Dit onderzoek wijst erop dat krachtige antibiotica op een biologische manier kunnen worden geproduceerd, door bacteriën in te zetten als ‘levende fabriekjes’.

Bodem onder West-Antarctica stijgt veel sneller dan verwacht

Onderzoekers hebben ontdekt dat het bodemgesteente onder de West-Antarctische ijskap een stuk sneller stijgt dan verwacht, wat zou betekenen dat de aarde heel anders is opgebouwd dan voorheen werd aangenomen. Deze ontdekking heeft belangrijke gevolgen voor ons inzicht in de effecten van klimaatverandering in Antarctica. Een team van onderzoekers afkomstig van tien universiteiten, waaronder de TU Delft, publiceert zijn bevindingen op 22 juni in Science.