Wetenschappers ontdekken nieuwe manier voor informatieopslag in één atoom

Omdat computers niet echt veel sneller meer worden en veel energie gebruiken, zoeken onderzoekers naar nieuwe strategieën om informatie op een efficiënte manier op te slaan. Een optie is om informatie op te slaan op het kleinste deeltje op aarde: een enkel atoom. ‘Computers hebben fundamentele beperkingen wat betreft snelheid, waardoor er veel vraag is naar alternatieve materialen. Moderne computers gebruiken bovendien veel elektriciteit – op dit moment meer dan 5 procent van al het elektriciteitsverbruik -, daar moet winst te behalen zijn. We focussen ons op een basisonderdeel van moderne computers: het geheugen. Daarvoor gebruiken we atomen; het zijn de kleinste deeltjes op aarde en tegelijkertijd komen we meer te weten over hoe zij zich gedragen. Onze vraag was: hoe kunnen we informatie opslaan in één atoom en hoe stabiel kunnen we die opslag maken?’, legt eerste auteur Brian Kiraly (van de Scanning Probe Microscopy onderzoeksgroep) uit.

Topsporters kunnen beter slapen

Topsporters zijn over het algemeen goede slapers. Toch valt er zeker nog wat te winnen op het gebied van zogenoemde ‘slaaphygiëne’ en is lichttherapie een veelbelovende strategie voor optimale slaap, concludeert slaapexpert Melanie Knufinke. Ze deed onderzoek naar de slaap(gewoontes) van topsporters in Nederland en promoveert 1 oktober aan de Radboud Universiteit.

Prehistorische vegetatieveranderingen voorspellen toekomst van ecosystemen

Toen de laatste ijstijd tot een einde kwam en onze planeet verder opwarmde, veranderde de vegetatie op aarde drastisch. De huidige opwarming van de aarde als gevolg van klimaatveranderingen zal de komende 100-150 jaar zorgen voor vergelijkbaar grote veranderingen in vegetatiesamenstelling, tenzij broeikasgasemissies worden verminderd. Dit zijn de belangrijkste conclusies van een internationaal onderzoeksteam, waaronder UvA onderzoeker Dr. William Gosling. Afgelopen week verscheen een artikel van het onderzoeksteam, getiteld ‘Past and future global transformation of terrestrial ecosystems under climate change’, in Science.

Vrachtwagenchauffeurs weten niet hoe ze gezonder kunnen leven

Buik en bal gehakt. Daar staan vrachtwagenchauffeurs om bekend. Hoewel dit beeld een karikatuur van de werkelijkheid is, komt (ernstig) overgewicht relatief vaak voor bij deze beroepsgroep. Hoe verleid je chauffeurs om gezonder te leven? Communicatie en –informatiewetenschapper Anniek Boeijinga laat zien hoe verhalen daarbij kunnen worden ingezet. Ze promoveert op 4 september aan de Radboud Universiteit.