Radboud: Erfelijke aanleg voor overgewicht groter in dikmakende omgeving

Kinderen worden niet automatisch te dik als ze daar een erfelijke aanleg voor hebben. Deze aanleg voor overgewicht komt sterker tot uiting in een omgeving die overgewicht in de hand werkt. Dit blijkt uit Engels onderzoek waar Ellen van Jaarsveld van het Radboudumc aan meewerkte. In een publicatie deze week in JAMA Pediatrics benadrukken de onderzoekers dat het stimuleren van een gezonde leefomgeving daarom extra belangrijk is voor kinderen met een aanleg voor overgewicht.

‘Glow-in-the-dark’-papier als snelle test voor infectieziekten

Eindhovense en Japanse onderzoekers presenteren een praktische en betrouwbare manier om te testen op infectieziekten. Je hebt slechts een speciaal oplichtend papierstripje nodig, een druppeltje bloed en een digitale camera, zo schrijven ze in het blad Angewandte Chemie. Dit maakt de technologie erg goedkoop en snel: na twintig minuten is duidelijk of sprake is van een besmetting. Dure en tijdrovende labmetingen in het ziekenhuis zijn hiermee onnodig. Ook in ontwikkelingslanden heeft de test veel potentie, om eenvoudig te kunnen testen op tropische ziektes. Aldus TU/e-

Prestatiegedreven leidinggevende vergroot kans burn-out medewerker

Het aantal mensen met een burn-out neemt de laatste jaren steeds meer toe. Bijna 1 op de 5 werkenden ervaart burn-out klachten. Organisatiepsychologen van onder meer de UvA laten nu zien dat de doelen die leidinggevenden nastreven, van invloed zijn op het ontstaan van burn-out bij medewerkers. Het beter willen presteren dan anderen gaat gepaard met een toename van burn-out bij medewerkers, aldus de UVA in een persbericht.

Uitdagende werkeisen niet per se ongunstig voor werkprestaties

Uitdagende werkeisen als werkdruk en cognitieve eisen hoeven niet ongunstig te zijn voor werkprestaties, zolang werkgevers en werknemers aandacht besteden aan voldoende mogelijkheden voor herstel tijdens en na werktijd. Dit blijkt uit onderzoek van organisatiepsychologen van onder meer de Universiteit van Amsterdam, dat recent gepubliceerd is in de Journal of Occupational and Organizational Psychology.

Baby op slaapkamer ouders leidt niet tot gedragsproblemen later

Als een baby op de slaapkamer bij de ouders slaapt, is dat niet gerelateerd aan slaap- of gedragsproblemen op latere leeftijd. Sterker nog: het zou zelfs positieve effecten kunnen hebben, zoals een verbeterde slaapkwaliteit en meer pro-sociaal gedrag. Dat blijkt uit een grote en langdurige studie naar de slaapplaats van een baby in het eerste half jaar. De publicatie van ontwikkelingspsycholoog Roseriet Beijers van de Radboud Universiteit, in samenwerking met de University of Maryland, verscheen op 20 september in ‘Child Development’.

RIVM: Onderzoek: HPV-vaccin is veilig

Onderzoek van het RIVM toont geen verband tussen het vaccin tegen baarmoederhalskanker (HPV) en langdurige vermoeidheidsklachten bij meisjes. Resultaten van recent epidemiologisch onderzoek in Nederland komen overeen met de uitkomsten van eerder verschenen internationale onderzoeken.

Zorgstelsel werkt vrij goed, maar niet zoals voorzien

Het nieuwe zorgstelsel dat in 2006 in Nederland werd geïntroduceerd, presteert vooral goed als het gaat om de toegankelijkheid van de zorg. Het is echter lastig voor de verzekeraars om de kosten te beteugelen. De overheid speelt daarin een grotere rol dan voorzien. Dat concludeert Suzanne Ruwaard in het proefschrift dat ze op 14 september 2018 verdedigde aan Tilburg University.

Bacteriën als levende fabriekjes voor de productie van antibiotica

Antibiotica doden bacteriën per definitie. Toch is het wetenschappers van de TU Delft nu gelukt om bacteriën zo aan te passen dat ze veelbelovende hoeveelheden van een eenvoudig carbapenem-antibioticum produceren. Carbapenems werken tegen eengroot aantal bacteriën, en worden meestal pas ingezet wanneer andere antibiotica geen effect hebben. Op dit moment worden ze uitsluitend op synthetische wijze geproduceerd, maar dat is duur en slecht voor het milieu. Dit onderzoek wijst erop dat krachtige antibiotica op een biologische manier kunnen worden geproduceerd, door bacteriën in te zetten als ‘levende fabriekjes’.

Blozen onthult zelfverknochtheid narcistische kinderen

Narcistische kinderen blozen als ze niet het compliment krijgen dat ze denken te verdienen. Ze voelen zich dan onvoldoende gewaardeerd, maar geven dit niet toe, omdat ze zich groot willen houden. ‘Het geeft aan hoezeer ze verknocht zijn aan hun grandioze imago’, stelt UvA-ontwikkelingspsycholoog Eddie Brummelman. De resultaten van het onderzoek, dat hij deed met zijn UvA-collega’s Milica Nikolic en Susan Bögels, zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift ‘Psychophysiology‘.

Vorm DNA-helix blijkt naast code essentieel

De werking van het veel onderzochte eiwit Polycomb, dat belangrijk is voor celdeling en embryonale ontwikkeling, is eindelijk gevonden. Een bijzondere ontdekking omdat blijkt dat de vorm van DNA belangrijker is voor de functie van dit eiwit dan de code in het DNA. Het nut van de vorm van DNA is nog niet eerder op deze concrete manier aangetoond. Onderzoekers van de Radboud Universiteit publiceren hun bevindingen op 28 mei in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Genetics. Naast de klassieke opvatting dat de code (de ‘lettervolgorde’) in DNA bepalend is voor de functie, blijkt sinds enkele jaren ook dat de vorm van de DNA-helix een belangrijke functie vervult. ‘In het menselijk genoom kunnen we op het moment wel goed lezen wat er staat, maar begrijpen hoe het werkt is niet zo heel gemakkelijk’, zegt Gert Jan Veenstra, hoogleraar Moleculaire ontwikkelingsbiologie en een van de onderzoekers van deze studie. ‘Het idee dat vorm ook een belangrijke rol speelt in de functie van ons DNA is een interessante nieuwe manier van kijken naar DNA. Het kan leiden tot beter begrip van het functioneren ervan als geheel, en hoe eiwitten op bepaalde plekken aan het DNA kunnen binden.’ Animatie: Het eiwit Polycomb bindt via